Tervetuloa OPTUKEn uudistuneille Internet-sivuille!

OPTUKE, Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto, järjesti ensimmäisen Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämissymposiumin Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksiköllä, Hämeenlinnan toimipisteellä 8. ja 9. helmikuuta 2011. Päivien ohjelma koostui monialaisista, kokonaisvaltaisen turvallisuusajattelun mahdollistavista, asiantuntijaluennoista ja teemaryhmätyöskentelystä. Esitykset löydät ppt-tiedostoina tämän sivuston Linkit-otsikon alta.

Symposiumin tavoitteina oli muun muassa avata ja monipuolistaa turvallisuuden käsitettä oppilaitoskontekstissa, koota yhteen oppilaitoksen turvallisuuskulttuuria koskevia tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä toimijoita, tarjota menetelmiä ja välineitä turvallisuuskulttuurin arviointiin ja kehittämiseen sekä tarjota mahdollisuus moniammatillisten verkostojen rakentamiseen.

Symposiumiin saapui opetus-, sosiaali- ja terveystoimen asiantuntijoita; opettajia, tutkijoita, virkamiehiä ja rehtoreita pääkaupunkiseudulta, lounaisrannikolta, itärajalta aina Lapin lääniä myöten! Myös Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksen opiskelijat osallistuivat päivien ohjelmaan. Symposiumpäivien aikana osallistujia oli n. 140.